• Svenska
  • Engelska

Saltinjektor Pökomat P10

Pökomat P10
Luftryck: 3 Bar
10 st nålar
Bandbredd: 280mm
Max höjd för produkt: 180mm
Effekt: 0.75 kW