Integritetspolicy

Anders Brolin AB


Vår integritetspolicy anger vilken information vi samlar in, hur den informationen hämtas, för vilka syften vi samlar in information, hur den informationen används, vem vi delar den med och under vilka omständigheter den informationen skulle släppas. Vår policy kommer också att förklara vilka steg vi tar för att skydda din privata information och vilka steg du bör vidta för att skydda den informationen. Slutligen kommer vår policy att berätta vem du kan kontakta angående frågor om vår policy. Om du behöver hjälp eller har problem med att komma åt denna policy, vänligen kontakta oss på info@andersbrolin.se. Väsentliga ändringar kommer att meddelas genom att publicera en uppdaterad version av policyn på denna webbplats.


Olika typer av personuppgifter som vi samlar in


Typer av information som vi sammlar in:

 

 • Identifierare, såsom ditt namn, adress (inklusive stad, postnummer och land), e-postadress, telefonnummer, sekundärt nummer, kontonamn, IP-adress och annan information som du ger oss.
 • Kommersiell information, inklusive register över personlig egendom, produkt eller tjänster som köpts, erhållits eller beaktats.
 • Finansiell information, till exempel moms- eller F-skattesedel, eller annan finansiell information som du tillhandahåller oss.
 • Internet eller annan information om elektronisk nätverksaktivitet, till exempel din användningsstatistik, information om din enhet (inklusive webbläsare och operativsystem), din webbhistorik, åtkomsttider och hänvisande webbplats.
 • Information om yrkes-, anställnings- eller utbildningsinformation, såsom din jobbtitel, företagsnamn (inklusive företagets webbadress och antal anställda).
 • Slutsatser kan komma att dras utifrån den data vi samlar in för att skapa en profil om dig som återspeglar dina preferenser, egenskaper, psykologiska trender, beteende, attityder, intelligens, förmågor och skicklighet.

 

Vi kan begära ytterligare information från dig beroende på vissa transaktioner, avtalsmässiga eller reglerande krav. Vi meddelar dig vilken information vi behöver och hur den kommer att användas.


Källor där vi samlar in personuppgifter


Vi samlar in information om dig och hur du interagerar med oss på flera sätt, inklusive:

 

 • Information du ger oss direkt. Vi samlar in den information du ger oss direkt, till exempel när du registrerar dig för ett konto hos oss via vår webbplats eller skickar information till oss (t.ex. i samband med ett bud eller köp, när du skickar en förfrågan etc.)
 • Information som automatiskt samlas in eller dras från din interaktion med oss. Vi samlar automatiskt in teknisk information om dina interaktioner med oss (t.ex. IP-adress och webbhistorik).
 • Information från offentliga källor.
 • Information från tredje part. Vi får information om dig och dina interaktioner med oss från tredje part, till exempel från din arbetsgivare eller medarbetare, tjänsteleverantörer från tredje part, kreditupplysningsföretag, företag som tillhandahåller eller säljer listor över potentiella köpare och andra som interagerar med oss

 

Vi kan kombinera information som vi får från olika källor som beskrivs i denna policy, inklusive tredjepartskällor och offentliga källor, och använda eller avslöja den för de ändamål som anges nedan.

 

Om du tillhandahåller din personliga information till oss offline gäller denna policy vår insamling och användning av din information.


Hur vi använder dina personuppgifter


Vi kan komma att använda din information på följande sätt:

 

 • Att tillhandahålla tjänster till dig, såsom att fullborda transaktioner med dig; registrera och administrera ditt konto; för att etablera och underlätta vår affärsrelation med dig; att svara på en förfrågan, klagomål eller begäran från dig; och för att förstå dina preferenser och behov.
 • För våra egna interna affärsändamål, som att administrera och förbättra våra webbplatser; att spåra och rapportera webbplatstrafik; att analysera våra kunders demografi och intressen; för att diagnostisera potentiella problem med vår server; för att förbättra eller utveckla funktioner, produkter och tjänster; att övervaka och analysera information om dina surf- och visningsinställningar; och på annat sätt skydda eller främja våra legitima intressen.
 • Av juridiska, säkerhets- eller säkerhetsskäl, för att uppfylla lagkrav; skydda vår säkerhet, vår egendom eller rättigheter för dem som interagerar med oss eller andra; och upptäcka, förhindra och svara på säkerhetsincidenter eller annan skadlig, vilseledande, bedräglig eller olaglig aktivitet.
 • I ett avidentifierat, anonymiserat eller aggregerat format. När de konverteras till ett avidentifierat, anonymiserat eller aggregerat format utgör data inte längre personlig information och vi kan använda denna information för vilket ändamål som helst. Vi kan använda och dela anonymiserad eller aggregerad information med tredje part.
 • För marknadsföring. Vi kan använda din personliga information för att skicka e-postvarningar och nyhetsbrev om kommande auktioner, försäljningshändelser och information om våra produkter och tjänster som vi förväntar oss kan vara av intresse för dig.
 • För andra ändamål för vilka du ger tillstånd.


Vem vi delar informationen med


Vi säljer eller släpper inte ut din personliga information till någon tredje part (förutom vad som anges i denna policy) utan ditt samtycke, såvida vi inte är skyldiga enligt lag eller i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att överensstämma med lagförordningar eller följa en officiell utredning av en brottsbekämpande organisation.

 

Vi kan dela din personliga information med kategorierna av mottagare som beskrivs nedan:

 

 • Affiliates för likviditetstjänster: Vi kan dela din personliga information inom likviditetstjänstgruppen med affärsenheter.
 • Tjänsteleverantörer: Vi kan dela din personliga information med externa tjänsteleverantörer som Salesforce, Oracle Eloqua, Amazon Web Services och Microsoft Azure vars tjänster vi kan använda från tid till annan för att hjälpa oss att tillhandahålla tjänster till dig och för att hjälpa oss med genomföra vår affärsverksamhet. Vi delar endast din information där det är lagligt och krävs för tillhandahållande av tjänster till dig eller om du har samtyckt till detta.
 • Affärspartners, andra webbplatsanvändare eller andra tredje parter: Vi kan också tillhandahålla din personliga information till våra affärspartners för sina egna syften, inklusive för marknadsföring från tredje part. Om det krävs enligt lag kommer vi att söka ditt samtycke innan vi deltar i sådan delning.
 • För juridiska, säkerhets- och säkerhetsändamål: Vid stämning, domstolsbeslut eller officiell begäran kan vi dela din personliga information för att utreda, förhindra eller vidta åtgärder angående misstänkt olaglig verksamhet, bedrägeri eller potentiella hot, eller utöva juridiska rättigheter eller försvara anspråk, när vi tror att detta kan skydda din säkerhet eller vår eller andras säkerhet, eller som på annat sätt tillåts eller krävs enligt lag.
 • I samband med en affärstransaktion eller av andra orsaker: När vi fortsätter att utveckla vår verksamhet kan vi sälja eller köpa tillgångar. Om en annan enhet förvärvar oss eller går samman med oss kommer din personliga information att lämnas ut till en sådan enhet. Om vi gör en tillgångsförsäljning av en viss affärsdivision kan din personliga information (om den innehas av en sådan affärsdivision) betraktas som en tillgång för oss och som sådan är det möjligt att den kommer att säljas eller överföras till den köpande tredje parten. .
 • Granskningsändamål: Vi kan tillhandahålla transaktionsrelaterad information till statliga eller privata revisorer för att inspektera eller validera vår affärsmetod, bokföring eller finansiella rapporter. Varje utlämnande av information för ett sådant ändamål kommer att ske enligt standardkonfidentialitetsbegränsningar.


Steg för att skydda din data


Vi är fast beslutna att skydda din personliga information.

 

Vi använder lämpliga tekniska åtgärder för att skydda mot förlust, missbruk och ändring av personlig information.

 

Våra webbplatser använder SSL (Secure Sockets Layer) -kryptering för all känslig data som överförs via Internet. Detta inkluderar kunder som lägger till data på webbplatsen och anställda som överför data från webbplatsen. Ingen information, inklusive lösenord som ger åtkomst till känslig information, flyter aldrig över Internet okrypterat.

 

Vilka rättigheter du har över din data


Du kan begära att vi tar bort dina personuppgifter som vi har om dig. Detta omfattar inte däremot inte uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.