• Svenska
  • Engelska

Klimatrum Sorgo för 12 vagnar

Klimatrum från SORGO.
Från år 2000
Ny styrning 2014.
Kapacitet: 12 vagnar