• Svenska
  • Engelska

Jarvis Klyvsåg Buster 5

Enkel rengöring
2.5 kW
42 volt (trafo)
vikt: 89 kg

Kategori: Taggar: ,