• Svenska
  • Engelska

Sorgo – Rökning, Kokning och Stekning

Sorgo – Rökning, Kokning och Stekning
Anpassad för 1 rökvagn.
Ny styrning från 2014.