• sv
  • en

Elbedövare TBG 200

Elbedövare med registrering TBG 200

Hög strömökning första sekunden upp till 2A
Visuellsignal och ljudsignal vid för låg bedövningstid och vid uppnådd bedövningstid.
Visuellsignal och ljudsignal vid avbruten bedövningscykel.
Integrerade volt och amperemätare.
Visning av antal bedövade djur.
Möjlighet för kombinerad bedövning av hjärna och hjärta.
3st program för olika raser eller djur.

Kategori: